A cégek értékmérése egy fejlett piacgazdaságban jelentős részben a tőzsdén történik. Természetesen tömegével léteznek olyan vállalkozások, melyek papírjai nem kerültek tőzsdei bevezetésre és a gazdasági életben ezen cégek esetében is szükség lehet az érték meghatározására. Az értékelésnek azon válfaját, mely komplett működő vállalkozások, vagy azok bizonyos tulajdoni hányadának értékmeghatározását célozzák, nevezzük cég-, vagy üzletértékelésnek (business valuation).

Cégértékelés, üzletértékelés elkészítésére az alábbi főbb eseményekkel kapcsolatosan szoktunk felkérést kapni:

– Adás-vételi tárgyalások,

– Könyv szerinti nyilvántartási érték meghatározása,

– Összeolvadások, szétválások,

– Érdekeltségi rendszer kialakítása,

– Tulajdonosi informálás.

Az értékelések esetében általában a hozam alapú megközelítést (DCF, azaz diszkontált cash flow módszer) alkalmazzuk, de bizonyos feltételek megléte esetében mind a piaci összehasonlító módszer, mind pedig a költség alapú módszer(pl.ingatlanhasznosító társaságok) alkalmazása célszerű lehet.

Kontakt:

Szabó Tibor

Tel: +36 1 3886391

Mobil: +36 30 9213-240

E-mail: szabo.tibor@idd.hu

Web: www.idd.hu